Política de Privacitat


En compliment del que es disposa en la Llei 15/1.999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”) i la seva normativa de desenvolupament, li informem que les dades que ens faciliti en ocasió del seu registre a la web www.suculentum.net (d’ara endavant el “Portal”), així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels productes adquirits a través del mateix, seran incorporats a un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, responsabilitat de Suculentum Cheese, SL. (d’ara endavant “Suculentum Cheese”), C.I.F. B65936031, el domicili social de la qual es troba en Carrer de Nàpols, 18 Mataró (08303), Barcelona.

La finalitat del tractament és la comercialització dels productes oferts per Suculentum Cheese al Portal, incloent el Servei d’Atenció al Client, l’atenció de consultes i sol·licituds d’informació, així com la gestió de reclamacions.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, totes les dades que li sol·licitem en el procés de registre i els formularis disponibles en www.suculentum.net són obligatoris, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que puguem prestar-li els serveis sol·licitats i/o atendre les seves sol·licituds. Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces.

Tret que ens indiqui el contrari en la casella habilitada a aquest efecte durant el procés de registre, l’Usuari atorga el seu consentiment exprés perquè les seves dades puguin ser tractats per Suculentum  Cheese amb la finalitat de remetre-li informació comercial (incloent la newsletter electrònica) sobre els productes comercialitzats per Suculentum Cheese, i sobre les activitats i serveis que desenvolupa Suculentum, així com terceres societats amb les quals Suculentum Cheese mantingui acords comercials i que ofereixin els seus productes i serveis a través del Lloc web, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, així com perquè les seves dades siguin tractades per realitzar segmentacions i/o elaborar perfils amb idèntica finalitat promocional o publicitària, si ben adaptada al seu perfil com a usuari dels serveis de Suculentum Cheese.

A qualsevol moment, Vostè podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el seu consentiment per al tractament comercial de les seves dades. Per a això, pugues:

  • enviar una comunicació escrita a, SUCULENTUM CHEESE, S.L. Calli de Nàpols, 18 Mataró (08303), Barcelona., adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat.
  • bé enviar un email a info@suculentum.net indicando el seu Nom, Cognoms, telèfon de contacte i una fotocòpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat.

Finalment, li informem que Suculentum Cheese tractarà les seves dades a tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.